CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ

Agentura Lesser s.r.o. nabízí na základě uzavřené smlouvy s Českou pojišťovnou, a.s. úrazové pojištění při cestách v tuzemsku i do zahraničí. Vzhledem k vysoké nákladnosti léčebných pobytů a lékařského ošetření v cizině je uzavření cestovního pojištění doporučováno vždy, když překročíte hranice ČR i kdyby to mělo být toliko na 24 hodin.

Úrazové pojištění pro cesty a pobyt slouží k zabezpečení fyzických osob při jejich hromadných krátkodobých cestách a pobytech mimo místo jejich bydliště, při cestách v České republice, pokud netrvají déle než 30 dnů a při cestách mimo území České republiky, pokud netrvají déle než 1 rok. Pojištění léčebných výloh je možné sjednat na maximální dobu 180 dní.

Pojištění se sjednává jak s občany ČR, tak i cizími státními příslušníky. Pro osoby starší 79 let nelze pojištění sjednat. Na požádání lze pro děti mladší 15 let sjednat pojištění ve stejném rozsahu a za stejných podmínek jako pro dospělé osoby.

Základní denní sazby pojistného - Turista:

I.   pásmo = Evropa = Kč 32,-/osobu/den
II. pásmo = svět = Kč 64,-/osobu/den


Základní denní sazby pojistného - pracovní cesta:

I.   pásmo = Evropa = Kč 37,-/osobu/den
II. pásmo = svět = Kč 68,-/osobu/den


K oběma typům pojištění je možné připojistit náklady spojené se zrušením cesty, a to v ceně od Kč 145/pobyt. Detaily a případná paušální zvýhodnění při delších cestách nabídneme na míru, dle termínu vaší cesty.

Přehled služeb, které jsou pojištěnému v případě pojistné události poskytnuty, uvádíme pro orientaci níže. Rozsah těchto služeb a plnění rádi sdělíme na vyžádání nebo při osobní návštěvě v kanceláři Agentury Lesser s.r.o.

Přehled služeb:
lékařské ošetření, ošetření zubním lékařem, léky předepsané lékařem, pobyt v nemocnici, přeprava k ošetření, repatriace do ČR, převoz pozůstatků, doprovázející opatrovník, návštěva členem rodiny (3 dny), ztráta dokladů, plnění za úraz, storno zájezdu, zavazadla, odpovědnost za škodu na zdraví, za škodu na věci, za škodu finanční.

Po sjednání pojištění dostane klient do ruky tzv. Cestovní list, kde jsou zaznamenány veškeré údaje o době trvání a rozsahu pojištění a kontaktní telefonní číslo na asistenční společnost Europe Assistance s.r.o., která smluvně pro Českou pojišťovnu, a.s. zajišťuje kontakt s pojištěnci.